حضور در بیست و چهارمین نمایشگاه بین المللی نفت ، گاز ،پتروشیمی و پالایش تهران اردیبهشت ماه 1398

 

در سایه الطاف بیکران الهی توانستیم با حضور در بیست و چهارمین نمایشگاه بین المللی نفت،گاز،پتروشیمی،و پالایش تهران اردیبهشت ماه 1398 با توجه به بازدید فراوان مراجعه کنندگان محترم عملکرد قابل قبولی داشته باشیم.

دیدگاه های این مطلب بسته شده اند.