پشم سنگ چیست ؟

نامیده میشود ، جزو خانواده   Rock wool  پشم سنگ که در زبان انگلیسی

متشکل از الیاف معدنی است ، به همین دلیل گاهی به آن Mineral Wool   نیز گفته میشود . ماده اولیه اصلی برای تولید این عایق ، مشهورترین سنگ آذرین ، بعنی بازالت یا دیاپاز میباشد که بازمانده فعالیتهای آتشفشانی است .

پشم سنگ چیست ؟

پشم سنگ نقش مهمی در صرفه جوئی انرژی بواسطه کاهش مصرف و همچنین جذب صوت در تاسیسات صنعتی و خانگی ، صنایع نفت ، گاز و پتروشیمی ، صنایع غذائی و سیستم های حرارتی  ، موتورخانه ها ، صنایع کشتی سازی ، لوله های حاوی سیالات گرم وسرد ، مخازن و دیگ های بخار و همچنین کشت های گلخانه ای  ( هیدرو پونیک ) ایفا میکند .

مطالعه بیشتر